Przejdź do treści
 • Uczciwie, profesjonalnie, na czas

Polityka jakości

Misja

Misją firmy AB Industry jest dostarczanie rozwiązań w sposób UCZCIWY, PROFESJONALNY I NA CZAS.

 

Polityka jakości firmy AB Industry

Najważniejszym celem AB Industry S.A. jest dostarczanie rozwiązań w sposób uczciwy, profesjonalny i na czas

Uczciwość:

 • Przedstawiamy naszym klientom realny stan realizacji projektów oraz możliwe zagrożenia.
 • Przekazujemy sprawdzone, prawdziwe informacje.
 • Dotrzymujemy obietnic.
 • Pracujemy w sposób życzliwy i pomocny.
 • Pracujemy z pełnym zaangażowaniem.

Profesjonalizm:

 • Zdobywamy najlepszą dostępną wiedzę i dzielimy się nią ze współpracownikami, aby nasze projekty były na najwyższym technicznie poziomie i spełniały obowiązujące przepisy.
 • Doskonalimy organizację pracy, aby skrócić czas realizacji zadań, zapewnić powtarzalność wyników i zmniejszyć koszty.
 • Zbieramy i zapisujemy wiarygodne dane o stanie realizacji projektów i możliwych zagrożeniach.
 • Zbieramy informacje o potrzebach i oczekiwaniach naszych klientów, aby udoskonalać naszą ofertę.
 • Zbieramy od klientów oceny realizowanych przez nas projektów, aby udoskonalić nasze działania.
 • Dbamy o estetykę wyników prac.
 • Kończymy projekty w 100%, bez zostawiania spraw „do zrobienia”
 • Oceniamy naszych dostawców, aby współpracować z najlepszymi na korzystnych warunkach.

Czas:

 • Angażujemy się w pełni w każdy projekt, dzięki czemu projekty są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 • Kontaktujemy się z klientami w ustalonym terminie.
 • Nie spóźniamy się na umówione spotkania.
 • Szanujemy czas zarówno klientów, jak i współpracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Pracownicy AB Industry S.A i jej podwykonawcy zobowiązują się do:

 • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypad¬kowym;
 • Dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji;
 • Ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki;
 • Podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wszyscy zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości i ochrony środowiska oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania jakości i środowiska, zapobieganiu zanieczyszczeniom i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Wszyscy zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.