Przejdź do treści
  • Uczciwie, profesjonalnie, na czas

AB Industry S.A. Generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

AB Industry S.A. to czołowa firma inżynierska w Polsce. Doradzamy, projektujemy i budujemy zakłady przemysłowe. Wyposażamy je w instalacje procesowe oraz projektujemy i wdrażamy rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej i elektryki. Posiadamy ogromne doświadczenie w relokacji zakładów i linii produkcyjnych. Realizujemy projekty na całym świecie, nasz doświadczony 120 osobowy zespół inżynierów realizuje je w sposób Uczciwiy, Profesjonalny i Na Czas

Naszym głównym zakresem działalności jest:

  • Doradztwo w zakresie inwestycji przemysłowych, przygotowywanie studium wykonalności i projektów koncepcyjnych
  • Doradztwo w zakresie inwestycji przemysłowych, przygotowywanie studium wykonalności i projektów koncepcyjnych
  • Wykonywanie kompleksowych opracowań projektowych we wszystkich fazach inwestycji i uzyskiwanie w imieniu inwestora wymaganych pozwoleń
  • Generalne wykonawstwo zakładów przemysłowych i obiektów budowlanych w formule zależnej od potrzeb
  • Wykonawstwo systemów automatyki i instalacji procesowych
  • ŚModernizacje, relokacje i rozbudowy maszyn, linii produkcyjnych i instalacji procesowych
Firma AB Industry S.A. została zbudowana na trzech mocnych fundamentach. To one determinują naszą pracę i dzięki nim znajdujemy się w gronie czołowych firm inżynierskich w Polsce. Od ponad 10 lat sumiennie i z pełnym zaangażowaniem naszych inżynierów realizujemy projekty dla naszych klientów. Przyświeca nam jeden cel - wykonać zadanie w sposób Uczciwy, Profesjonalny i Na Czas. Te trzy na pozór proste założenia to nie tylko puste słowa, to codzienna ciężka praca, to ciągła nauka, szukanie optymalnych rozwiązań i wyciąganie wniosków. Kierowanie się tymi zasadami wdrażamy na każdym etapie naszej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy czy doświadczenia. Nasi pracownicy są równi, nie ma ważniejszych czy mniej ważnych działów w strukturze firmy, każdy pracuje na wspólny sukces. Za taki uważane jest wykonanie projektu zgodnie z wymaganiami klienta, założonym harmonogramem, na najwyższym poziomie technicznym oraz przestrzegając obowiązujących przepisów. Wspieramy się i szanujemy nawzajem, wspólnie tworzymy i rozwijamy naszą firmę.