Przejdź do treści

Dzięki stałej współpracy z międzynarodowymi korporacjami staliśmy się ekspertami i wielokrotnie realizowaliśmy relokacje i montaż linni produkcyjnych. Zakres usług obejmuje zarówno całe hale produkcyjne, jak również poszczególne maszyny. W ciągu ostatnich lat AB Industry zrealizowała tego typu projekty w krajach na całym świecie.

Zakres usługi obejmuje najczęściej:

 

 • inwentaryzację obiektową – sprawdzenie aktualnego stanu maszyn, określenie koniecznych modyfikacji i usprawnień,
 • aktualizację dokumentacji – analiza stanu dokumentacji i jej weryfikacja,
 • demontaż technologiczny – wykonanie prac związanych z demontażem maszyn, rurociągów i ciągów transportowych,
 • demontaż elektryczny – oznaczenie i odpięcie kabli, zabezpieczenie układów sensorycznych oraz systemów sterowania, demontaż szaf zasilających i sterowniczych,
 • transport – ogół prac związanych z transportem, ubezpieczeniem i zabezpieczeniem maszyn,
 • remont mechaniczny – wymianę komponentów, prace konserwacyjne, wymianę zużytych części maszyn, modernizację układu AKPiA – wymianę czujników, migracje układów sterowania, dostosowanie maszyn do aktualnych standardów,
 • dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego miejsca pracy – zmiana konfiguracji linii, modernizacja wydajności, usunięcie/dodanie fragmentów linii produkcyjnych, integracja z nowym procesem produkcyjnym /technologicznym,
 • adaptację do wymagań nowych użytkowników – dostosowanie do wymagań kraju, w którym aktualnie pracuje linia, tłumaczenie dokumentacji i pulpitów operatorskich,
 • montaż technologiczny – instalację na obiekcie, prace spawalnicze, montaże mechaniczne,
 • montaż elektryczny – montaż szaf sterowniczych i zasilających, podpięcie okablowania, położenie tras kablowych, montaż i kalibrację czujników, wykonanie przyłączy mediów,
 • uruchomienie,
 • testy,
 • opiekę serwisową.