Przejdź do treści

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji przemysłowych od projektu po budowę: zakładów produkcyjnych, hal magazynowych i innych budynków specjalistycznych wraz z wykończeniem oraz wykonaniem instalacji technologicznej.

Wyręczamy zamawiającego w procesach niezbędnych do realizacji wyznaczonego zadania. Zapewniamy wsparcie w uzyskiwaniu dokumentów urzędowych, współpracy i wyborze podwykonawców, oraz nadzoru nad pracami zarówno w fazie projektowej jak i realizacyjnej.

Przygotowanie Inwestycji:
Wsparcie na etapie planowania, budżetowania, ustalenia harmonogramu, przeprowadzenie ekspertyz, wsparcie w ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Projektowanie: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów środowiskowych, kompleksowe projekty koncepcyjne i wykonawcze wykonanie przez doświadczonych konstruktorów, architektów i projektantów.

Realizacja: Wykonanie prac ziemnych i fundamentowych, prace żelbetowe, prace budowlane i montażowe, prace montażowe, montaże instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologicznych, linii produkcyjnych, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych.

Uruchomienie: Integracja procesów, testy produkcyjne, szkolenia, walidacja, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykres