Przejdź do treści

Firma AB Industry jest generalnym wykonawcą inwestycji technologicznych. Dzięki licznej kadrze wyspecjalizowanych i doświadczonych inżynierów możemy zaproponować Państwu kompleksowe wdrożenie i automatyzację linii produkcyjnych oraz instalacji procesowych. Wykonaliśmy wiele linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego.

Wieloletnie doświadczenie w instalacjach technologicznych, systemach sterowania i układach transportowych pozwala nam na realizowanie kompletnych ciągów produkcyjnych oraz instalacji procesowych wdrażanych „pod klucz” m.in w instalacjach przemysłowych.

Każdy projekt związany z wdrożeniem ciągu produkcyjnego dzieli się na trzy fazy:

 • projektowanie linii produkcyjnych,
 • wykonawstwo i budowa linii produkcyjnych,
 • uruchomienie linii technologicznych.

Każda z faz to zespół ściśle określonych działań wykonywanych przez naszych inżynierów.

Projektowanie linii produkcyjnych:

 • określenie potrzeb klienta,
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań dla projektowanej instalacji,
 • wykonanie projektu koncepcyjnego,
 • weryfikacja wymagań klienta,
 • sporządzenie projektu wykonawczego:
  • budowlanego,
  • elektrycznego,
  • mechanicznego,
  • technologicznego,
  • sanitarnego i HVAC,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawstwo i budowa linii produkcyjnych:

 • prefabrykacja maszyn, ciągów transportowych,
 • wykonanie komponentów technologicznych:
  • systemy dozowania surowców,
  • układy rozładunku autocystern,
  • mieszalniki i zbiorniki,
  • stacje Big Bag,
  • układy automatycznego naważania,
  • instalacje rurociągowe:
  • nierdzewne,
  • ocynkowane,
  • z tworzywa sztucznego;
  • pompy,
  • zawory;
  • prefabrykacja elementów instalacji sanitarnej oraz HVAC,
  • wykonanie szaf zasilających oraz sterowniczych,
  • realizacja niezbędnych prac budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczenia,
  • wykonanie montażów technologicznych,
  • instalacje teletechniczne

Wdrożenie niezbędnych systemów zarządzania procesem:

 • Batch,
 • MES,
 • ERP,
 • integracja z systemami SAP.

Uruchomienie linii technologicznych:

 • rozruch instalacji,
 • testy,
 • wykonanie dokumentacji,
 • przeprowadzenie szkoleń,
 • opieka serwisowa, gwarancyjna i pogwarancyjna,
 • przeglądy.