Przejdź do treści

Generalne wykonawstwo zakładu do produkcji wyrobów medycznych

FAZA PROJEKTOWA:

 • Projekt koncepcyjny zakładu produkcyjnego
 • Projekt budowlany zakładu produkcyjnego
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę i opracowanie operatu środowiskowego
 • Projekt wykonawczy linii produkcyjnych oraz maszyn
 • Projekt wykonawczy instalacji technologicznych, systemu automatyki i elektryki

FAZA REALIZACYJNA

 • Wykonanie prac z zakresu branży budowlanej i sanitarne
 • Wykonanie instalacji wentylacji –klimatyzacji dla stref EX i pomieszczeń czystych
 • Budowa pomieszczeń czystych i laboratoryjnych
 • Dostawa i montaż instalacji technologicznych oraz procesowych
 • Dostawa i montaż linii produkcyjnych oraz maszyn
 • Dostawa i montaż stanowisk do automatycznej kontroli jakości
 • Dostawa i montaż szaf automatycznych i rozdzielni zasilających
 • Dostawa i montaż agregatu zasilania awaryjnego