Przejdź do treści

Projekt i wykonanie instalacji procesowych do produkcji żelu do prania.

Zakres prac:

  • Opracowanie kompleksowego projektu instalacji technologicznej do produkcji żelu do prania
  • Przygotowanie dokumentacji zgodnej z UDT i TDT
  • Prefabrykacja, dostawa i montaż elementów technologicznych
  • Dostawa i montaż rurociągów ze stali nierdzewnej wraz z wykonaniem izolacji oraz montażem zaworów, siłowników oraz pozostałej armatury
  • Dostawa i montaż urządzeń AKP
  • Wykonanie tras kablowych
  • Dostawa i montaż szaf zasilających i sterowniczych
  • Wykonanie układu sterowania w obszarze PLC/SCADA/HMI
  • Uruchomienie i testy instalacji, asysta i wsparcie techniczne, przygotowanie dokumentacji powykonawczej