Przejdź do treści

Nowa linia produkcyjna do produkcji pringles

Zakres prac:

  • Kompleksowy projekt i wykonanie linii przenośników pośrednich
  • Rozładunek  i posadowienie maszyn na obszarze procesu i pakowni
  • Wykonanie koryt kablowych oraz instalacji elektrycznej i sterowniczej dla całości procesu
  • Dostawa szaf sterowniczych
  • Wykonanie instalacji procesowych - olej, woda demi, powietrze sprężone, azot, para
  • Stałe prace serwisowe i modernizacyjne na istniejących liniach
  • Relokacja maszyn produkcyjnych