Przejdź do treści

Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej do produkcji wody toaletowej

Zakres prac:

  • Wykonanie projektu wykonawczego: budowlanego, elementów technologii, elektryki, automatyki i teletechniki, instalacji sanitarnych
  • Wytyczenie stref EX
  • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
  • Udział w uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Udział w uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Wykonanie prac budowlanych
  • Wykonanie prac związanych z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
  • Wykonanie instalacji: sanitarnej, HVAC, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, procesowej do produkcji wód toaletowych oraz automatyki
  • Uruchomienie i testy instalacji, asysta i wsparcie techniczne, przygotowanie dokumentacji powykonawczej