Przejdź do treści

Budowa instalacji kwasów humusowych

  • Wykonanie kompletnej instalacji technologicznej obejmującej  orurowanie  procesowe, zbiorniki, mieszalniki i reaktory wraz z urządzeniami zapewniającymi transfer procesowy
  • Wykonanie instalacji grzania, chłodu i układów dozowania
  • Integracja technologiczna urządzeń i układów w dostawie własnej jak i dostarczonych przez Inwestora
  • Wykonanie międzywydziałowych przyłączy mediów: pary, wody demineralizowanej, sprężonego powietrza, azotu i zasilania energią elektryczną
  • Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej  wydziału produkcyjnego  w  skład której wchodzi komplet tras kablowych i okablowania, rozdzielnia  główna, podrozdzielnie obiektowe, instalacje elektryczne podtynkowe, oświetlenie, zasilanie maszyn i pakietów oraz instalacja odgromowa i uziemiająca
  • Wykonanie kompletnego układu sterowania procesowego w skład którego wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa, oprogramowanie sterownika PLC, pulpity sterownicze, komunikacja z pakietami inwestora, okablowanie i trasy kablowe;
  • Wykonanie oprogramowania SCADA z serwerem  i stacją operatorską zapewniającą wizualizację całego procesu, możliwość sterowania nim, rejestrację parametrów procesowych i generowania raportów;
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.